Pro pořadatele

Stage plan

z pohledu zvukaře zleva:mandolína, kontrabas, kytara, banjo (plus 4x zpěv)

připojení 8x canon

 

Na menší akce (cca do 200 posluchačů) můžeme produkci zajistit s vlastní aparaturou: mikrofony (Shure, Samson), mixpult Behringer, repro QTX Sound 2x 350w, subwoofwer LEM 350w.

_____________________________________________________________________________________

Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného - např. svatby, soukromé oslavy apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.

Vyplnění žádosti OSA pro využití hudebních děl

- online: forms.osa.cz/forms/LicencniSmlouvaZiveVerejneHudebniProdukce.aspx

- dokument word: Zadost_OSA.doc (101888)